RACING SUPERFORMULA

น้ำมันเบรค RACING SUPERFORMULA ใช้ร่วมกับ DOT4 ได้ การกัดกร่อนต่ำ หล่อลื่นได้ดีเยี่ยม

น้ำมันเบรก Ferodo ทั้งหมดมีองค์ประกอบตาม Glycol-ether และเหมาะสำหรับการใช้เบรกและคลัตช์

มีลักษณะดังต่อไปนี้:

  • แนะนำสำหรับใช้ในการแข่งขัน
  • จุดเดือดเปียกและแห้งสูงเป็นพิเศษ
  • การกัดกร่อนต่ำมาก พร้อมสารเติมแต่งเพื่อให้เข้ากันได้กับส่วนประกอบ Mg มากขึ้น
  • การหล่อลื่นได้ดีเยี่ยม
  • ความหนืดต่ำมาก
  • ความจุ มี 1 ขนาด คือ 500 ml
  • Dry Boiling Point : 200 C°
  • Wet Boiling Point : 328 C°

คำเตือน : การใช้งานจำกัดเฉพาะช่างผู้มีประสบการณ์เท่านั้น ประกอบด้วยพอลิอัลคิลีนไกลคอลอีเทอร์และเอสเทอร์อื่นๆ เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังมากเกินไป หากกลืนกิน ให้ไปพบแพทย์และแสดงภาชนะบรรจุ ในกรณีที่เข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำเป็นเวลา 10 นาที