Skip to content Skip to footer

ผลิตภัณฑ์ FERODO

CLUTCHES ROAD

ผ้าคลัทข์ แผ่นเหล็ก แผ่นแรงเสียดทานมาตรฐานครบชุด

แผ่นเหล็กและแผ่นแรงเสียดทานมาตรฐานครบชุด

คำแนะนำในการติดตั้ง (ไม่รวมแผ่นคลัตช์แห้งซินเตอร์และออร์แกนิก) : 

แนะนำให้จุ่มแผ่นแรงเสียดทานใหม่ลงในน้ำมันเครื่องเป็นเวลาสี่ชั่วโมงก่อนประกอบ สิ่งนี้ทำให้วัสดุสามารถดูดซับน้ำมันซึ่งช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของชิ้นส่วน (จำกัดการใช้งานเฉพาะช่างที่มีประสบการณ์เท่านั้น)

หมายเหตุ : ชุดจานแข่งประกอบด้วยแผ่นมาตรฐานสองแผ่นที่ต้องติดตั้งไว้ที่ปลายแต่ละด้านของชุดคลัตช์