Skip to content Skip to footer

ผลิตภัณฑ์ FERODO

RACING FRF340

น้ำมันเบรค เข้ากันได้กับระบบเบรค ABS การกัดกร่อนต่ำมาก

น้ำมันเบรค Ferodo ทั้งหมดมีองค์ประกอบตาม Glycol-ether และเหมาะสำหรับการใช้เบรกและคลัตช์

มีลักษณะดังต่อไปนี้:

  • สินค้าพรีเมี่ยมสำหรับการแข่งขันเท่านั้น
  • จุดเดือดแห้งชั้นนำของตลาด
  • เข้ากันได้กับระบบเบรค ABS
  • การกัดกร่อนต่ำมาก
  • ความจุมี 1 ขนาด คือ FRF340 (500 ml)
  • Dry Boiling Point : 200 C°
  • Wet Boiling Point : 339 C°

คำเตือน : การใช้งานจำกัดเฉพาะช่างผู้มีประสบการณ์เท่านั้น ประกอบด้วยพอลิอัลคิลีนไกลคอลอีเทอร์และเอสเทอร์อื่นๆ เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังมากเกินไป หากกลืนกิน ให้ไปพบแพทย์และแสดงภาชนะบรรจุ ในกรณีที่เข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำเป็นเวลา 10 นาที

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : FERODORACING